Маҷаллаи Маърифати омӯзгор

ДАР БОРАИ ЯК КИТОБИ ДАРСӢ

Беш аз дувуним ҳазор сол қабл Аристотел дар асари маъруфаш “Сиёсат” навишта буд: “Магар бошад касе шубҳа кунад, ки қонунгузор (давлат, ҳукумат - С.Я.) бояд ба масъалаи тарбияи ҷавонон бо таваҷҷуҳи фавқулода муносибат кунад, зеро дар давлате, ки чунин ғамхорӣ нест, худи сохти/...

ДАРИ СУЛҲРО БИКӮБЕД

Воқеаҳои  рӯзҳои охир дар шаҳри  Хоруғ  ва  ноҳияи Рӯшони  ВМКБ ҳеч як шаҳрванди кишварро бетараф гузошта наметавонад. Албатта, давлати Тоҷикистон дар ҳар вазъу ҳолате, ки бошад, вазифадор аст ва бояд баҳри ҳифзи якпорчагии кишвар ва оромиву осоиштагии шаҳрвандони он...

НАҚШИ ФАНҲОИ ТАБИӢ-РИЁЗӢ

 Дар шароити имрӯза вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва инкишофи босуръати муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарогирии ҳарчи бештари воситаҳои ахбор (интернет, телевизион ва ғайра) танҳо бо дониши назариявӣ мусаллаҳ будан кифоя набуда, дар амал истифода бурдани донишу малака...

ФУРӮҒИ ОДАМИЯТ

Дар замони наврасии мо дар кишвар таъмини аҳолӣ бо барқ яке аз муаммоҳои асосӣ буд. Хонаҳои мо бештар ба шуълаи шамъ равшан мешуданд. Дар равшании хираи шамъ китобҳои бадеии шоиру нависандагонро мутолиа намуда, аз он фарқи хубу бад, сафеду сиёҳ ва меҳру адоватро дарк....

УСУЛҲОИ ФАЪОЛ ВА СЕРМАҲСУЛИ КОР БО КИТОБ ДАР ДАРС

Беҳтарин атои яздонӣ барои инсон китобу сухан аст. Чаро ки сухан атои Худованд аст ва аз само нозил шуда, сухан аз китоб меояд ва шоир барҳақ мегӯяд: ....

СЕЛ, ПАЙДОИШ ВА ХАТАРИ ОН

Тоҷикистон кишвари баландкӯҳ буда, дар ҳудуди он дараю водиҳои сершумор ҷойгир шудаанд. Хусусиятҳои хосу мураккаби ноҳамвориҳои сатҳи замин, гуногунии омилҳои иқлим дар музофоту минтақаҳо боиси гуногунии релефи маҳал гардидаанд. Бинобар ин дар маҳалҳои гуногун ҳодисаҳои....

САБАҚИ ХЕШТАНШИНОСӢ

Дар раванди баргузор намудани машғулиятҳо омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ аз сарчашмаю манбаъҳои илмию назариявӣ ва методӣ метавонанд ба таври огоҳона ва мақсаднок истифода намоянд. Худомӯзӣ яке аз василаҳои баланд гардидани таҳаввули маънавиёти худи омӯзгорон ба шумор...

ЧАНД СУХАН АЗ БОБИ “НАВРӮЗНОМА”-И АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

 Бояд гуфт, ки дар миёни осори сершумору гаронбаҳои аллома Абурайҳони Берунӣ аслан рисолае бо номи “Наврӯзнома” вуҷуд надорад (ҳаройина то он ҷое, ки камина огаҳӣ дорам), аммо маълумоти ҷолибу нодир ва илмиву таърихие, ки ӯ дар осораш (махсусан се китобаш) фароҳам овардааст...

УСУЛИ ИНТЕРАКТИВӢ ВА ДАРСИ ТАЪРИХ

Чоряки аввали асри XXI паси сар шуда истодааст. Раванди ташаккули иттилоот дар ҷомеаи муосир ҷараён дорад, ки дар он хонандаи мактаб бояд фарҳанги олии иттилоотии рафтор дошта бошад. Дар раванди таълим ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ ва технологияҳои нави педагогӣ барои...

ОЁ ДИЛХОҲ МАСОҲАТИ СЕКУНҶАИ РОСТКУНҶАРО ЁФТАН ИМКОНПАЗИР АСТ?

Хонандагон бо таҳлили масъала алоқамандӣ ва муносибатҳои заруриро дар хосиятҳои секунҷаҳо ошкор карда метавонанд. Донистан ва дарк кардани мафҳумҳо ва теоремаҳои асосӣ, қобилияти таҳлил, табдил додан, ислоҳ кардани масъала, ҷудо кардани масъала, яъне омодагии ба таври кофӣ балан

ТАРБИЯ ПОЯИ ДАВЛАТ АСТ

Дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ тарбия, таълим, таҳсилот ва маълумотгирии насли наврас ба пешрафт, дигаргуниҳои ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеа зич алоқаманд аст. Инсон дар кадом давру замон ва шароити ҷамъиятие, ки набошад, бе тарбия арзи ҳастӣ карда наметавонад. Чун..

ТАЪСИРИ НАМОИ БИНОИ ТАЪЛИМӢ БА ҲИССИ ЗЕБОПАРАСТИИ ХОНАНДАГОН

Мо дар давраи гузариш ба марҳилаи саноатикунонӣ қарор дорем. Воқеияти моро иҳотакарда беш аз беш симои ҷомеаро инъикос мекунад. Арзиши асосии ҷомеаро дар шароити муосир иттилоот (дониш ва таҳсилот), технологияҳои инноватсионӣ ва кадрҳои баландихтисос ташкил медиҳад. Воқеияти....

ЗИНДАГОНИРО БАҚО АЗ МУДДАОСТ

Таърих гувоҳ аст, ки миллати тоҷик абармардонеро ба дунё овардааст, ки ҳар кадом дар замони хеш бо хирад, заковат, дониш ва фазилат ба дараҷае шуҳрат пайдо карда буданд, ки самараи умру хидмати беназир, мақому манзалаташон ҳамеша ва дар ҳама давру замон боиси ситоиш ва...

АСЛИ ИЛМ ТАҶРИБА АСТ

  Меҳнатро беҳтарин мураббӣ ва устод меҳисобанд. Ҳар шахсе, ки дар меҳнат тарбият ёфта, ба камол мерасад, ба қадри меҳнати дигарон ҳам мерасад. Мирзо Абдулқодири Бедил ба ин маънӣ мефармояд...

АЗ ШАРҚ РӮШНОӢ БАРХОСТ ВА АЗ ҒАРБ ҚОНУН

Аҳмад ибни Абдуллоҳ ал-Марвазӣ (бо тахаллуси Ҳабаш ё Ҳабиб)  (770, Марв – 870, Бағдод) дар илмҳои ҳисоб, нуҷум ва  ҷуғрофия чунин асарҳо эҷод кардааст: «Китоби мухтасари ал-ҷабр в-ал-муқобала», «Китоб дар мавриди ҳисоби ҳиндӣ», «Ҷадвали нуҷум», «Китоби тасвири замин», «Китоби..

ҲИФЗИ ВАТАН ВОҶИБ АСТ

 Ватан, бо шунидани исмат вуҷудамро ҳиссиёти гуворое фаро мегирад, ки гӯё аз нав зинда мешавам. Ва боиси таппиши қалбам танҳо туӣ. Дар роҳи садоқатат кӯшиш менамоям, то нохалафе қадам ба хоки покат нагузорад. Ҳамеша аз зебоиву сарсабзиҳоят сухан мегӯям, то ки ҳамвора зебо....

ХУДМУАЙЯНКУНИИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи синни ҷавонӣ ба нақша гирифтани ҳаёти минбаъда ва интихоби касб мебошад. Проблемаи  ба нақша гирифтани ҳаёти минбаъда, худмуайянкунии касбӣ ва интихоби бошууронаи касбу ҳунар солҳои охир  таваҷҷуҳи педагогҳову равоншиносонро ба худ ҷалб карда....

ПАЁМИ САРНАВИШТСОЗ


НАҚШИ БОЗӢ ДАР ДАРС

Бо мурури замон методҳои нави таълим дар робита бо фаъолияти ҳамкорӣ бо хонандагон зуҳур ва аҳамият пайдо мекунанд. Дар ин ҷо модели ҳамкорӣ бо хонанда дар дарс, ташкили дифференсиалии таълим, кор бо китоби замимаи аудиоидошта аҳамияти аввалиндараҷа доранд....

ТАЪЛИМИ ҲОДИСАИ РАДИОАКТИВИЯТ ВА РЕАКСИЯҲОИ ЯДРОӢ

Ҳодисаи худ аз худ тақсимшавии ядрои элементҳои вазнин, ки дар як вақт аз худ нур ва энергияи муайян хориҷ мекунанд, радиоактивияти табиӣ номида мешавад. Радиоактивият ихтиёран гузаштани изотопи ноустувори як элемент ба изотопи элементи дигар мебошад. Ба элементҳои радио.....

БО ҲАВАСИ ОСМОН... ҲИДОЯТ БА ҚУЛЛАИ КӮҲ

 Гоҳе фурсат намеёбем ё ҳавсала намекунем, ки барои шогирдон китобе ғайр аз китоби дарсӣ бихонем. Мефаҳмам, ки мисли ҳама аъмол, гуфтор, бархӯрди ақоид, чора ҷустан ва ҳар ҳаракати ба раванди таълиму тарбия марбут ба ин кор низ эҳтиёткории хосса мехоҳад. Чаро? Ақаллан аз ин....

РАВИШҲОИ САМАРАНОКИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ

Инкишофи самараноки касбии омӯзгорон яке аз шартҳои инкишофи босамари муассисаҳои таълимӣ дар вазъияти дигаргуниҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. Солҳои охир ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ як қатор талаботи нав пешниҳод гардидааст, ки иҷроиши онҳо бевосита бо сифати...

Пафнутий ЧЕБИШЕВ АСОСГУЗОРИ МАКТАБИ ИЛМИИ МАТЕМАТИКИИ РОССИЯ

Дар маърӯзаи моҳи декабри соли 1894-и Академияи илмҳои Петербург таъкид гардид, ки 26-уми ноябр дили яке аз математикҳои барҷастаи замон аз тапидан бозмонд… Номи Чебишев ба мисли Петербург дар Париж ҳам машҳур буд. Ӯ алакай узви вобастаи 8 Академияи илмҳои хориҷ аз кишвараш....

София КОВАЛЕВСКАЯ НАХУСТИН ПРОФЕССОР АЗ БАЙНИ ЗАНОНИ МАТЕМАТИК

Дар миёни садҳо математикҳои бузурги асрҳои охир зан низ ҷойи намоёнро ишғол карда метавонад. Ин зани рус София Ковалевская мебошад. София Ковалевская 15-уми январи соли 1850 таваллуд шудааст.  Занҳо дар Россияи подшоҳӣ аз ҳуқуқи гирифтани маълумоти олӣ маҳрум буданд. Онҳо....

ЭҲЁИ ФАРҲАНГИ КИТОБХОНӢ

 Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (21-уми декабри соли 2021) ба фарҳанг ҳамчун омили асосии тарбияи маънавию ахлоқии ҷомеа ва муаррифгари таърих таваҷҷуҳи хосса зоҳир гардид. Тазаккур дода шуд, ки аз ҷониби Ҳукумати....

ПАЖӮҲИШИ СУДМАНД АНДАР ШИНОХТИ ПУБЛИТСИСТИКАИ МУОСИР

Публитсистика ифодагари рӯҳияи давру замони муайян буда, мавзӯи он аз ҳаёти рӯзмарра маншаъ мегирад. Тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон дигаргуниҳои азим ва тақдирсозе ба вуҷуд омаданд, ки дар саргаҳи онҳо Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳури

ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ АСОСИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН - САМТИ НАТИҶАБАХШИ ТАЪЛИМ

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамвора дар суханрониҳои худ илму донишро дар мадди аввал гузошта, таъкид месозанд: «Дар замоне  ки илму техника бо суръати кайҳонӣ пеш меравад, бе дониши замонавӣ, бе...

МАОРИФ ВА РУШДИ САРМОЯИ ЗЕҲНИИ МИЛЛАТ

Сиёсати оянданазарона ва оқибатбинонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар талотуми амвоҷи ҷаҳонишавӣ ва гирудорҳои асри XXI, ки садҳо хатари маҳву нобудиро пешорӯи халқу миллатҳо дорад, исбот намуд, ки...

АФКАНИШОТИ РЕНТГЕНӢ

Омӯзгор бояд на танҳо соҳиби дониш бошад, балки тарзу усулҳои хоси ба хонанда омӯзонидани мавзӯъҳоро донад. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки дар ин самт омӯзгорон аксар вақт ба мушкилӣ дучор мешаванд. Зеро насли нав фаҳмиш ва ҷаҳонбинии нав дорад. Барои он ки дарс дар хотири...

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ

Дар бисёр давлатҳои ҷаҳон гузариш аз низоми муқаррарии таълим ба низоми кредитӣ ё ба усули омӯзиши фосилавӣ бо истифодаи технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. Дар замони муосир технологияи компютерӣ дар тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти инсон...

Петер Густав Лежён ДИРИХЛЕ

Петер Густав Дирихле - математики бузурги олмонӣ, 13-уми феврали соли 1805 дар дар Дюрени музофоти Рейн чашм ба олам кушодааст. Дар айни ҷавонӣ (соли 1822) ба Париж сафар карда, дар хонаи генерал Фуа зиндагӣ кардааст. Дар ин ҷо тавонист, ки бо чандин олимони философ ва ....

НАМУНАИ ДАРСИ «ГЛЮКОЗА, СОХТ ВА ХОСИЯТҲОИ ОН»

Салоҳиятҳо: 1. Бо дарки зарурияти риояи қоидаи бехатарии экологӣ бо муҳити зист, дар ҳаёти ҳамарӯза бо моддаҳои органикӣ муносибати босаводона карда метавонанд; 2. Барои пешгӯйӣ намудан ва шарҳ додани хосиятҳои моддаҳои органикӣ сохти химиявии моддаҳоро истифода бурда.....

БАЪЗЕ УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲОИ ДАРАҶАИ ОЛӢ

Дар курси математикаи мактабӣ мисолу масъалаҳо, асосан, бо ёрии усулҳои стандартии дар китоби дарсӣ баёншуда ҳал карда мешаванд ва хонандагон ба ин қолаб такя намуда, роҳҳои дигари ҳалро ҷустуҷӯ намекунанд. Ин вазъият ба он меорад, ки ҳалли як қатор мисолу масъалаҳо бо истифодаи

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ


ХИЁНАТКОР ВАТАН НАДОРАД

Муҳаққиқон ва коршиносон бар ин назаранд, ки зуҳуроти номатлуби бунёдгароӣ (фундаментализм), тундгароӣ (радикализм), ифротгарӣ (экстемизм) ва даҳшатафканӣ (терроризм) дар маҳрумиятҳои фикрӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ реша дошта, қишрҳои камфаъол ва камзарфияти иҷтимоӣ бо ин...

РОҲҲОИ СУДМАНДИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОН

Тарбияи насли наврас дар замони муосир аз раванди ҷиддию мураккабе маҳсуб меёбад, ки омилҳои гуногуни фарогир ва серпаҳлуро дар бар мегирад. Тарбияи хонандагон дар замони соҳибистиқлолӣ дар қиёс бо замони Шӯравӣ тафовути бузург дошта, ба дигаргуниҳои азиме, ки ҳамарӯза дар..

ОМИЛҲОИ МУТОБИҚШАВИИ КӮДАК БА МАКТАБ

Фаъолияти хонанда дар мактаб, пеш аз ҳама, аз он вобастагӣ дорад, ки то кадом дараҷа ӯ ба коллективи нав унс гирифтааст, ё худро дар ҳайати он чӣ тавр ҳис мекунад. Ин ба сатҳи мутобиқшавии он вобаста аст. Масъалаи мазкур саҳл набуда, ҳалли он калиди ҳамаи муваффақиятҳои...

РОҲҲОИ СУДМАНДИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОН

Тарбияи насли наврас дар замони муосир аз раванди ҷиддию мураккабе маҳсуб меёбад, ки омилҳои гуногуни фарогир ва серпаҳлуро дар бар мегирад. Тарбияи хонандагон дар замони соҳибистиқлолӣ дар қиёс бо замони Шӯравӣ тафовути бузург дошта, ба дигаргуниҳои азиме, ки ҳамарӯза дар....

ТАЪСИРИ МАНФИИ БОЗИҲОИ КОМПЮТЕРӢ БА ФАЪОЛИЯТИ ХОНАНДАГОН

 Бозиҳои компютерӣ ним аср пеш дар Донишгоҳи технологии Массачусетси ИМА пайдо гардидаанд. Аллакай дар соли 1961 барномасозон дар яке аз мэйнфрэймҳо аввалин дар ҷаҳон бозии компютериро ихтироъ карданд, ки номи  Space War-ро гирифт. Моҳияти бозӣ дар он зоҳир мегардид, ки гӯё ду..

ФАРҲАНГИ ИСТИФОДА АЗ ШАБАКАҲОИ ИТТИЛООТӢ

 Бо пайдоиши шабакаи интернет ва густариши он дар саросари ҷаҳон раванди иттилооърасонӣ хеле осон гардид. Зеро интернет марзҳоро қабул надорад ва як фазои озоду танзимношуда аст, дар он мо бо тамоми намуди иттилоот, яъне маълумоти дурусту нодуруст ва  мусбату манфӣ дучор ....

ТАВАҶҶУҲ

Обуна-2022

Хонандагони азиз!

Шумо чиро донистан мехоҳед:
Истифодаи беҳтарин роҳу усули таълиму тадрис? 
Ташкили дарс бо роҳҳои инноватсионӣ?
Такмили маҳорати касбӣ?
Маводи хуби методӣ?...

ТАҚВИМДшСшЧшПшҶмШбЯш

Назарпурсӣ

Нигоҳи шумо:

-Маҷалла хуб, сомона хубтар;
-Барои ман фарқ надорад;
-Пурмуҳтавост, вале боз ҳам такмил мехоҳад;
-Бисёр хуб!

СОМОНАҲОИ РАСМӢ

Маҷаллаи "Маърифати омӯзгор"-и
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Суроға:
734024,ш.Душанбе,
кӯчаи Айнӣ-126
Телефон:
(+992 37) 225-82-39
Email:
m.omuzgor@mail.ru
Коркард: ОО "РАХОВАРД"