Маҷаллаи Маърифати омӯзгор

Бахш: Таълимӣ-Методӣ


НАҚШИ ФАНҲОИ ТАБИӢ-РИЁЗӢ

 Дар шароити имрӯза вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва инкишофи босуръати муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарогирии ҳарчи бештари воситаҳои ахбор (интернет, телевизион ва ғайра) танҳо бо дониши назариявӣ мусаллаҳ будан кифоя набуда, дар амал истифода бурдани донишу малака...

ФУРӮҒИ ОДАМИЯТ

Дар замони наврасии мо дар кишвар таъмини аҳолӣ бо барқ яке аз муаммоҳои асосӣ буд. Хонаҳои мо бештар ба шуълаи шамъ равшан мешуданд. Дар равшании хираи шамъ китобҳои бадеии шоиру нависандагонро мутолиа намуда, аз он фарқи хубу бад, сафеду сиёҳ ва меҳру адоватро дарк....

УСУЛҲОИ ФАЪОЛ ВА СЕРМАҲСУЛИ КОР БО КИТОБ ДАР ДАРС

Беҳтарин атои яздонӣ барои инсон китобу сухан аст. Чаро ки сухан атои Худованд аст ва аз само нозил шуда, сухан аз китоб меояд ва шоир барҳақ мегӯяд: ....

ЧАНД СУХАН АЗ БОБИ “НАВРӮЗНОМА”-И АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

 Бояд гуфт, ки дар миёни осори сершумору гаронбаҳои аллома Абурайҳони Берунӣ аслан рисолае бо номи “Наврӯзнома” вуҷуд надорад (ҳаройина то он ҷое, ки камина огаҳӣ дорам), аммо маълумоти ҷолибу нодир ва илмиву таърихие, ки ӯ дар осораш (махсусан се китобаш) фароҳам овардааст...

УСУЛИ ИНТЕРАКТИВӢ ВА ДАРСИ ТАЪРИХ

Чоряки аввали асри XXI паси сар шуда истодааст. Раванди ташаккули иттилоот дар ҷомеаи муосир ҷараён дорад, ки дар он хонандаи мактаб бояд фарҳанги олии иттилоотии рафтор дошта бошад. Дар раванди таълим ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ ва технологияҳои нави педагогӣ барои...

ОЁ ДИЛХОҲ МАСОҲАТИ СЕКУНҶАИ РОСТКУНҶАРО ЁФТАН ИМКОНПАЗИР АСТ?

Хонандагон бо таҳлили масъала алоқамандӣ ва муносибатҳои заруриро дар хосиятҳои секунҷаҳо ошкор карда метавонанд. Донистан ва дарк кардани мафҳумҳо ва теоремаҳои асосӣ, қобилияти таҳлил, табдил додан, ислоҳ кардани масъала, ҷудо кардани масъала, яъне омодагии ба таври кофӣ балан

ТАРБИЯ ПОЯИ ДАВЛАТ АСТ

Дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ тарбия, таълим, таҳсилот ва маълумотгирии насли наврас ба пешрафт, дигаргуниҳои ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеа зич алоқаманд аст. Инсон дар кадом давру замон ва шароити ҷамъиятие, ки набошад, бе тарбия арзи ҳастӣ карда наметавонад. Чун..

ТАЪСИРИ НАМОИ БИНОИ ТАЪЛИМӢ БА ҲИССИ ЗЕБОПАРАСТИИ ХОНАНДАГОН

Мо дар давраи гузариш ба марҳилаи саноатикунонӣ қарор дорем. Воқеияти моро иҳотакарда беш аз беш симои ҷомеаро инъикос мекунад. Арзиши асосии ҷомеаро дар шароити муосир иттилоот (дониш ва таҳсилот), технологияҳои инноватсионӣ ва кадрҳои баландихтисос ташкил медиҳад. Воқеияти....

АЗ ШАРҚ РӮШНОӢ БАРХОСТ ВА АЗ ҒАРБ ҚОНУН

Аҳмад ибни Абдуллоҳ ал-Марвазӣ (бо тахаллуси Ҳабаш ё Ҳабиб)  (770, Марв – 870, Бағдод) дар илмҳои ҳисоб, нуҷум ва  ҷуғрофия чунин асарҳо эҷод кардааст: «Китоби мухтасари ал-ҷабр в-ал-муқобала», «Китоб дар мавриди ҳисоби ҳиндӣ», «Ҷадвали нуҷум», «Китоби тасвири замин», «Китоби..

ХУДМУАЙЯНКУНИИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи синни ҷавонӣ ба нақша гирифтани ҳаёти минбаъда ва интихоби касб мебошад. Проблемаи  ба нақша гирифтани ҳаёти минбаъда, худмуайянкунии касбӣ ва интихоби бошууронаи касбу ҳунар солҳои охир  таваҷҷуҳи педагогҳову равоншиносонро ба худ ҷалб карда....

НАҚШИ БОЗӢ ДАР ДАРС

Бо мурури замон методҳои нави таълим дар робита бо фаъолияти ҳамкорӣ бо хонандагон зуҳур ва аҳамият пайдо мекунанд. Дар ин ҷо модели ҳамкорӣ бо хонанда дар дарс, ташкили дифференсиалии таълим, кор бо китоби замимаи аудиоидошта аҳамияти аввалиндараҷа доранд....

ТАЪЛИМИ ҲОДИСАИ РАДИОАКТИВИЯТ ВА РЕАКСИЯҲОИ ЯДРОӢ

Ҳодисаи худ аз худ тақсимшавии ядрои элементҳои вазнин, ки дар як вақт аз худ нур ва энергияи муайян хориҷ мекунанд, радиоактивияти табиӣ номида мешавад. Радиоактивият ихтиёран гузаштани изотопи ноустувори як элемент ба изотопи элементи дигар мебошад. Ба элементҳои радио.....

РАВИШҲОИ САМАРАНОКИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ

Инкишофи самараноки касбии омӯзгорон яке аз шартҳои инкишофи босамари муассисаҳои таълимӣ дар вазъияти дигаргуниҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. Солҳои охир ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ як қатор талаботи нав пешниҳод гардидааст, ки иҷроиши онҳо бевосита бо сифати...

БО ҲАВАСИ ОСМОН... ҲИДОЯТ БА ҚУЛЛАИ КӮҲ

 Гоҳе фурсат намеёбем ё ҳавсала намекунем, ки барои шогирдон китобе ғайр аз китоби дарсӣ бихонем. Мефаҳмам, ки мисли ҳама аъмол, гуфтор, бархӯрди ақоид, чора ҷустан ва ҳар ҳаракати ба раванди таълиму тарбия марбут ба ин кор низ эҳтиёткории хосса мехоҳад. Чаро? Ақаллан аз ин....

ЭҲЁИ ФАРҲАНГИ КИТОБХОНӢ

 Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (21-уми декабри соли 2021) ба фарҳанг ҳамчун омили асосии тарбияи маънавию ахлоқии ҷомеа ва муаррифгари таърих таваҷҷуҳи хосса зоҳир гардид. Тазаккур дода шуд, ки аз ҷониби Ҳукумати....

ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ АСОСИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН - САМТИ НАТИҶАБАХШИ ТАЪЛИМ

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамвора дар суханрониҳои худ илму донишро дар мадди аввал гузошта, таъкид месозанд: «Дар замоне  ки илму техника бо суръати кайҳонӣ пеш меравад, бе дониши замонавӣ, бе...

МАОРИФ ВА РУШДИ САРМОЯИ ЗЕҲНИИ МИЛЛАТ

Сиёсати оянданазарона ва оқибатбинонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар талотуми амвоҷи ҷаҳонишавӣ ва гирудорҳои асри XXI, ки садҳо хатари маҳву нобудиро пешорӯи халқу миллатҳо дорад, исбот намуд, ки...

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ

Дар бисёр давлатҳои ҷаҳон гузариш аз низоми муқаррарии таълим ба низоми кредитӣ ё ба усули омӯзиши фосилавӣ бо истифодаи технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. Дар замони муосир технологияи компютерӣ дар тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти инсон...

АФКАНИШОТИ РЕНТГЕНӢ

Омӯзгор бояд на танҳо соҳиби дониш бошад, балки тарзу усулҳои хоси ба хонанда омӯзонидани мавзӯъҳоро донад. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки дар ин самт омӯзгорон аксар вақт ба мушкилӣ дучор мешаванд. Зеро насли нав фаҳмиш ва ҷаҳонбинии нав дорад. Барои он ки дарс дар хотири...

НАМУНАИ ДАРСИ «ГЛЮКОЗА, СОХТ ВА ХОСИЯТҲОИ ОН»

Салоҳиятҳо: 1. Бо дарки зарурияти риояи қоидаи бехатарии экологӣ бо муҳити зист, дар ҳаёти ҳамарӯза бо моддаҳои органикӣ муносибати босаводона карда метавонанд; 2. Барои пешгӯйӣ намудан ва шарҳ додани хосиятҳои моддаҳои органикӣ сохти химиявии моддаҳоро истифода бурда.....

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ


БАЪЗЕ УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲОИ ДАРАҶАИ ОЛӢ

Дар курси математикаи мактабӣ мисолу масъалаҳо, асосан, бо ёрии усулҳои стандартии дар китоби дарсӣ баёншуда ҳал карда мешаванд ва хонандагон ба ин қолаб такя намуда, роҳҳои дигари ҳалро ҷустуҷӯ намекунанд. Ин вазъият ба он меорад, ки ҳалли як қатор мисолу масъалаҳо бо истифодаи

РОҲҲОИ СУДМАНДИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОН

Тарбияи насли наврас дар замони муосир аз раванди ҷиддию мураккабе маҳсуб меёбад, ки омилҳои гуногуни фарогир ва серпаҳлуро дар бар мегирад. Тарбияи хонандагон дар замони соҳибистиқлолӣ дар қиёс бо замони Шӯравӣ тафовути бузург дошта, ба дигаргуниҳои азиме, ки ҳамарӯза дар..

РОҲҲОИ СУДМАНДИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОН

Тарбияи насли наврас дар замони муосир аз раванди ҷиддию мураккабе маҳсуб меёбад, ки омилҳои гуногуни фарогир ва серпаҳлуро дар бар мегирад. Тарбияи хонандагон дар замони соҳибистиқлолӣ дар қиёс бо замони Шӯравӣ тафовути бузург дошта, ба дигаргуниҳои азиме, ки ҳамарӯза дар....

ОМИЛҲОИ МУТОБИҚШАВИИ КӮДАК БА МАКТАБ

Фаъолияти хонанда дар мактаб, пеш аз ҳама, аз он вобастагӣ дорад, ки то кадом дараҷа ӯ ба коллективи нав унс гирифтааст, ё худро дар ҳайати он чӣ тавр ҳис мекунад. Ин ба сатҳи мутобиқшавии он вобаста аст. Масъалаи мазкур саҳл набуда, ҳалли он калиди ҳамаи муваффақиятҳои...

ФАРҲАНГИ ИСТИФОДА АЗ ШАБАКАҲОИ ИТТИЛООТӢ

 Бо пайдоиши шабакаи интернет ва густариши он дар саросари ҷаҳон раванди иттилооърасонӣ хеле осон гардид. Зеро интернет марзҳоро қабул надорад ва як фазои озоду танзимношуда аст, дар он мо бо тамоми намуди иттилоот, яъне маълумоти дурусту нодуруст ва  мусбату манфӣ дучор ....

СОАТИ ТАРБИЯВӢ бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Салоҳиятҳо: 1. Оид ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дода метавонанд. 2. Дастовардҳои Президенти кишварро дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар гуфта метавонанд. 3. Китобҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар карда метавонанд....

ЯК НАВЪИ ДАРСИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК БО ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ

Сарчашмаҳои таърихӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки таърих саргузашти ниёгон ва аҷдодон мебошад. Ҳар як рӯйдоди таърихӣ барои донандагони таърих ҳамчун сарчашма хизмат менамояд. Дар китоби “Таърихи халқи тоҷик” барои синфи 8 аз сарчашмаҳои таърихӣ ва маълумоти таърихнигорони маъруфи....

СОХТАНИ ГРАФИКИ ФУНКСИЯ

Ҳаёти инсонро бе ҳисоббарориҳо тасаввур кардан хеле душвор аст. Барои саҳеҳтар тасвир намудани маълумоти ададӣ одамон бештар аз ҷадвалҳо истифода мебаранд. Компютер бошад, имконият медиҳад, ки ҷадвалҳо дар намуди электронӣ тасвир карда шаванд, яъне ..

УСУЛҲОИ БЕҲТАР НАМУДАНИ САТҲИ АХЛОҚИИ НАВРАСОН

Пояи таълим тарбия аст. Вазифаи омӯзгорон дар шароити давлати демократию ҳуқуқбунёд ва дунявӣ аз он иборат аст, ки шогирдони сатҳи маърифаташон баланд, доираи тафаккури эҷодии ҳамаҷониба рушдёфта ва соҳиби дониши амиқ, маҳорат, малакаи касбиро тайёр намоем.     Синфҳои ибтидоӣ...

ТАКМИЛИ МУНДАРИҶАИ ТАҲСИЛОТ – ОМИЛИ МУҲИМИ ТАҚВИЯТИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТ

 Воқеан, аз тухмпошӣ ва шинонидани дарахт одамон андак манфиат мебинанд, бо фарогирии шаҳрвандон ба таҳсилот рӯзгор ва ҷомеа осуда ва кишварҳо рушд хоҳанд ёфт, зеро дониш, кордонӣ омили афзалтарини некӯаҳволии инсоният ва ҳар як мамлакат маҳсуб меёбанд. Аз мавҷудияти ҳар чи ...

БОЗӢ, ИРОДАТИ ШОГИРД ВА ДАРС

Ҳар кас пеш аз он ки ба коре даст занад, пеш аз он ки азми ҷазме ба гардан гирифта аз худ ҳаракате зоҳир намояд, бояд донад, тасаввур кунад, ки он чӣ амалест, чӣ роҳу равиши сомон додан ва чӣ раванди иҷроиш дорад, ба кадом натиҷа мерасонад, самари кор оё матлуб хоҳад буд ё....

ДАР БОРАИ ТАРЗҲОИ ГУНОГУНИ ҲАЛЛИ ҒАЙРИСТАНДАРТИИ ЯК МУОДИЛАИ ТРИГОНОМЕТРӢ

Баҳри баланд бардоштани таълим дар муассисаҳои таълимӣ омӯзгорро лозим аст, ки дар дарсҳои муосир аз методҳои анъанавӣ даст кашида, роҳу усулҳои фаъоли таълимро дарёфт намояд, яъне усулҳои фаъоли таълимиро сармашқи кори ҳаррӯзаи ҳуд қарор диҳад....

ТАКМИЛ ДОДАНИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИКИЯТИ ЗЕҲНӢ

Моликият ва маҳсулоти зеҳние, ки аз ҷониби кормандони илм ва фарҳанг офарида мешавад, боигарии мамлакат ҳисобида мешавад. Ҳар қадар давлат ба рушди фаъолияти зеҳнӣ ва ҳимояи ҳуқуқ ба нишондодҳои ин фаъолиятҳо аҳамият диҳад, ҳамон қадар обрӯю нуфузи байналхалқиро соҳиб....

ҶОЙГОҲИ ИНКИШОФИ НУТҚИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР СТАНДАРТ, БАРНОМА ВА КИТОБҲОИ ДАРСӢ


БОЗИҲОИ СУЖЕТӢ-НАҚШДОР ВА РУШДИ РАВОНИИ НАВРАСОН

Кӯдакро тарбия намуда, ба ҳаёт омода сохтан маҳорати хосса металабад. Дар ин хусус волидон ва мураббиён бояд дастуру қоидаҳои лозимаро донанду амалӣ намоянд. Яке аз вазифаи онҳо дар тарбияи наврас ҳисси ба худ боварӣ доштанро дар кӯдак парвариш кардан мебошад....

САҲМИ ВОСИТАҲОИ АЁНӢ ДАР ОМӮЗИШИ ФАННИ ГЕОГРАФИЯ

 Истифодаи воситаҳои аёнӣ самаранокии таълиму тарбияро дар дарс таъмин намуда, дар ҷараёни таълим якчанд вазифаро иҷро менамоянд. Онҳо  пеш аз  ҳама манбаи дониш ба ҳисоб мераванд ва қобилияти даркнамоии хонандагонро таъмин намуда, малака ва маҳорати азхудкунии хонандагонро...

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИР

Татбиқи технологияҳои муосир дар раванди таълим яке аз зинаҳои асосии иттилоотонии муассисаҳои таълимӣ ба ҳисоб меравад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии кишвар қайд намуданд...

ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ХИМИЯВӢ ЯКЕ АЗ РОҲҲОИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТНОКИИ ХОНАНДАГОН

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз мулоқотҳо бо зиёиёни мамлакат (2015) қайд карда буданд: “Калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ омӯзгор ва хазинаи маънавию илмии ӯ ба шумор мерав

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ДАРС

Яке аз вазифаҳои муҳиме, ки дар назди муаллимон қарор дорад, такмил додан  ва  баланд бардоштани самаранокии дарс мебошад, зеро дарс шакли асосии ҷараёни таълиму тарбия ба шумор меравад. Ҳоло муаллимони пешқадам дар бораи он фикр мекунанд, ки кадом роҳу методҳоро истифода....

ВЕЖАГИҲОИ ХОСИ ТАРБИЯ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Кори таълим ва тарбия бо ҳам робитаи зич доранд. Одатан тамоми  фаъолияти  муассисаро, ки ба таълим ва тарбияи хонандагон равона шудааст, кори таълимӣ - тарбиявӣ меноманд...

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ САМАРАБАХШ АСТ

Қарни XXI, ки замони рушди босуръати техника ва технология аст, моро водор месозад, дар ҷараёни ҳар як дарс технологияи навро истифода барем. Вале барои ноил шудан ба сифати баланди таълим шароити мусоид фароҳам овардан лозим аст. Техника ва технологияи иттилоотӣ, махсусан....

ҲАДАФИ КОРИ ТЕСТӢ – МУСТАҚИЛИЯТИ ПУРРАИ ХОНАНДА

Таълими ибтидоии математика бо тарбия ва инкишофи хонандагон алоқамандии ногустанӣ дорад. Омӯзиши математика дар ниҳоди толибилмон асосҳои ҷаҳонбинии илмӣ ва қобилияти идрокро инкишоф дода, муносибати сидқиро ба илм тарбия менамояд. Дар ин росто шиносоии ибтидоӣ бо сарчашмаҳои..

ҲАЛЛИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ АЗ ПАРАМЕТР ВОБАСТА

Бигузор муодилаи f (x,a) = 0 (1) дода шуда бошад. Агар ѐфтани ҳамаи ҷуфти қиматҳои (x,a), ки (1)-ро қонеъ менамоянд, талаб карда шавад, он гоҳ (1)-ро муодилаи дутағйирѐбанда меноманд. Вале баъзан нисбат ба муодилаи (1) масъалаҳои дигар гузошта мешаванд. Масалан, ҳамаи....

Гаспар МОНЖ

Бешак, Гаспар Монж аз зумраи математикҳои машҳури Фаронса эътироф шудааст. Ӯро дар илми геометрия барҷастатарин олими ҳама замонҳо ҳисоб кардаанд. Фаъолияти Монж бо инкишофи босуръати маълумот гирифтани омма дар Фаронса оғоз ёфта, таъсисёбии омӯзишгоҳҳо ва академияҳои ҳарбӣ..

НАҚШИ МУТАХАССИСОН ДАР ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИДОРАКУНИИ ҶОМЕАИ МУОСИР

   Дар урфият мегӯянд, ки "ба ҳар шахс аз рӯи рафтору кирдораш баҳо медиҳанд". Дар ин ҷо рафтор ба маънои хулқу атвори шахс дар оила, ҳаёти маишӣ, коллектив, ҷамъият, дар рафти муомила, муносибати байниҳамдигарӣ истифода шудааст....

ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ВА ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА

 Тоҷикон ҳанӯз аз давраҳои қадим бо ҳунармандон ва ҳунарҳои миллиашон шуҳрати ҷаҳонӣ доштанд. Ҳунарҳо бо урфу одатҳои мардумӣ ва ҳаёти анъанавӣ робитаи зич дошта, ҳунармандони моҳир усулҳо ва нозукиҳои ҳунарро ба вуҷуд оварда, онҳоро ҳифз ва ба шогирдон ва наслҳои оянда....

ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУЛТИМЕДИЯВӢ

Мафҳуми “мултимедия” дар солҳои шастуми асри гузашта бештар забонзад шуда, он замон бо маънои намоиши театрикунонидашудаи муҳташам фаҳмида мешуд. Дар ин гуна намоишҳо иттилоот дар шаклҳои гуногун ва бо воситаҳои мухталиф ба тамошобинон расонида мешуд...

ҶАДВАЛИ ДАРСҲО ДАР МАКТАБҲОИ КАМНУФУС

Ҷаҳони босуръат рушдёбанда тағйироти мунтазами технологӣ, азхудкунии босуръати равандҳои инноватсионӣ, мутобиқгардии зуд ба шароити нави муосирро аз мактабу маорифи кишвар тақозо дорад. Воқеан, ҳамқадам будан бо дастовардҳои инноватсионӣ ва омода намудани хонандагони

СУХАН АЗ ФАЗЛУ ҲИКМАТУ ТАҚДИР

Ба муносибати «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» бо тавсияи Институти илмӣ-таҳқиқотии таърихи илмҳои табииётшиносӣ ва техникаи назди Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав бо кӯшиши номзади илмҳои физика ва математика..

ТАВАҶҶУҲ

Обуна-2022

Хонандагони азиз!

Шумо чиро донистан мехоҳед:
Истифодаи беҳтарин роҳу усули таълиму тадрис? 
Ташкили дарс бо роҳҳои инноватсионӣ?
Такмили маҳорати касбӣ?
Маводи хуби методӣ?...

ТАҚВИМДшСшЧшПшҶмШбЯш

Назарпурсӣ

Нигоҳи шумо:

-Маҷалла хуб, сомона хубтар;
-Барои ман фарқ надорад;
-Пурмуҳтавост, вале боз ҳам такмил мехоҳад;
-Бисёр хуб!

СОМОНАҲОИ РАСМӢ

Маҷаллаи "Маърифати омӯзгор"-и
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Суроға:
734024,ш.Душанбе,
кӯчаи Айнӣ-126
Телефон:
(+992 37) 225-82-39
Email:
m.omuzgor@mail.ru
Коркард: ОО "РАХОВАРД"