Маҷаллаи Маърифати омӯзгор

Бахш: Таълимӣ-Методӣ


ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ “НИШОНАГИРӢ АЗ ДУР”

Баланд бардоштани дониш ва маҳорату малакаи насли наврас талаби замон мебошад, зеро танҳо ба ин восита мо метавонем дар пешрафти ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии кишварамон саҳми худро гузорем. Масъалаи истифодаи васеи роҳу усулҳои самарабахшу фаъоли таълиму тадрис..

ИЛЛАТҲО ВА ОМИЛҲОИ ИНКИШОФИ НУТҚИ ШИФОҲИИ ШОГИРДОН

Нутқ маҳсули тафаккури инсон буда, танҳо ба инсон хос аст. Банӣ-одам ҳанӯз аз айёми тифлӣ бояд имову ишора, самтҳои ҳаракат, шинохти волидайн ва аҳли оиларо фаҳму дарк намояд. Барои омӯзондани талаффузи овоз (садо)-ҳои мухталиф дар шинохти чизҳо ва ашёи олами беруна ба тифл/...

РОҲҲОИ РУШДИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОН ДАР МАКТАБИ КАМНУФУС

Дар шароити мактабҳои камнуфус имконият пайдо гардид, ки омӯзгорон дар дарсҳо хонандагони ду ва се синфро муттаҳид намуда, раванди таълимро пеш баранд. Дар чунин дарсҳо кӯдакон новобаста аз якдигар ба фаъолияти мустақилона машғул буда, фаъолияти муштараки хонандагони синну....

ОЗМУНИ “ 7х7” ВА МЕТОДИ ГУЗАРОНИДАНИ ОН

Дар маҷмуъ фаъолияти беруназсинфӣ низоми ногузор ва ҷудонашавандаи маориф буда, барои инкишофи ҳамаҷонибаи шахсият зарур аст. Аз ин лиҳоз, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» омадааст: «Мақсади маориф қонеъ гардонидани шахс барои рушди ҳамаҷониба баҳри амалӣ...

АСАРҲОИ БАДЕӢ МУҲИМТАРИН ВАСИЛАИ ИНКИШОФИ НУТҚИ МУРАТТАБ

Адабиёт ба воситаи тасвир намудани ҳаёт ба инсон таъсир мерасонад ва ӯро тарбия менамояд. Асарҳои бадеӣ ҳамчун як навъи санъат воқеиятро на хушку холӣ, беобуранг, балки образноку  пурмазмун тасвир мекунанд. 

ДИЛБАНДИ ИЛМ

Аз замонҳои пешин шаҳрҳои бузургу куҳантаърихи тоҷикон Бухорову Самарқанд, Ҳироту Марв, Ҳисору Тирмиз, Истарав-шану Хуҷанд марказҳои илму маъ-рифат ва тамаддун маҳсуб мешу-данд. Аксари бузургону нобиғаҳои мо аз деҳу рустоҳои кучаки дур-даст баҳри такмили дониш ба ин шаҳрҳои...

ОМӮЗИШИ МАВОДИ МАҲАЛ дар дарсҳои химия

 Омӯзиши маводи маҳал дар дарсҳои химия бояд аз рӯйи нақшаи муайян  ва дар алоқамандӣ бо мавзуъҳои таълимӣ ба роҳ монда шавад. Ҳангоми омӯзиш мутобиқи принсипҳои зерин амал кардан лозим аст: 

БА ҲАР ЯК САВОЛИ КӮДАК БОЯД ҶАВОБ ДОД


МАШВАРАТ ИДРОКУ ҲУШЁРӢ ДИҲАД

Бо таассуф бояд зикр намуд, ки баъди касби истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо тақозои давру замон барномаи нави “Адабиёти тоҷик” барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар таҳия ва нашр мешуд, вале ин тавр нашуд. Чунин барнома мебоист аз тарафи коршиносону...

ФОРМУЛАИ УМУМИИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАИ КУБӢ БЕ ДОХИЛКУНИИ ТАҒЙИРЁБАНДАИ НАВ

Ҳама ҳодисаву воқеоти табиат дар равиш бо математика алоқамандӣ дошта, аксар масъалаҳои алгебра ва геометрия ҳангоми ҳал ба ягон намуди муодилаи математикӣ меорад. Омӯзиши муодилаҳои хаттӣ аз синфҳои ибтидоӣ оғоз ёфта, муодилаҳои квадратӣ дар синфи 8 ва ....

АСОСҲОИ ЗАМИНШИНОСӢ

Низоми ситораҳое, ки ба он Офтоб ва сайёраҳои он дохил мешаванд, Галактика меноманд. Галактика низоми кайҳонӣ буда, Роҳи Каҳкашонро дар бар мегирад, ки ба он 100 млрд. ситораҳо, маҷмуи ситораҳо, туманнокиҳои газу ғубор, атомҳои алоҳида, ҳиссачаҳо ва моддаҳои байниситорагӣ...

ТАФАККУРИ ИНТИҚОДӢ ЧИСТ ВА ОНРО ЧӢ ТАВР МЕТАВОН РУШД ДОД?

Аз оғози сабти таърих банӣ-башар барои худ илму маорифро рисолати бузургтарин интихоб карда ва пасомадагон ин анъанаи муқаддасро ҳамеша пос медоранд ва собитқадамона идома медиҳанд. Маҳз ҳамин рисолати бузург ҷомеаи башариро муназзамтару ободтар, ҳаёти одамонро осудатару....

ДАРСИ СУЛҲ ДАР РӮЗИ ДОНИШ

Баргузории дарси сулҳ дар Рӯзи дониш (1-уми сентябри ҳар сол) яке аз чорабиниҳои судмандест, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукми анъана даромадааст...

МУҚАДДИМАБОФӢ, МУАММОСОЗӢ ВА РАҒБАТАНГЕЗӢ зимни омӯзиши як ҳарф


ҲАЛЛИ ЧАНД МАСЪАЛАИ АҶИБ АЗ ГЕОМЕТРИЯ

Аз курси математикаи мактабӣ ҳамагон медонанд, ки геометрия илм дар бораи хосиятҳои фигураҳои геометрӣ буда, калимаи "геометрия" калимаи юнонӣ аст ва маънояш "заминченкунӣ" мебошад. Геометрияе, ки дар мактаб меомӯзанд, геометрияи евклидӣ ном дошта ба шарафи олими Юнони қадим...

НАҚШИ МАРКАЗҲОИ ИНКИШОФИ КӮДАК ДАР ТАШАККУЛИ ЗЕҲНИИ ТОМАКТАБИЁН

Шукри даврони соҳибистиқлолӣ, ки кӯдакону наврасони кишвари азизамон дар фазои сулҳу субот умр ба сар бурда, барои инкишофи зеҳнӣ, сайқали тафаккур ва инкишофи ҳамаҷонибаи онҳо  шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Дар ин масир чанд сол аст, ки дар назди муассисаҳои...

ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ: ОҚИБАТҲОИ МУСБАТ ВА МАНФИИ ОНҲО

Пайдоиши интернет ба нимаи дуюми асри XX рост меояд. Интернет дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соли 1969 аз тарафи департаменти он (АРПА //Advanced Research Projects Agency) тарҳрезӣ шудааст. Дар ибтидо он арпанет ном дошта, ҳамчун воситаи нави алоқаи ҳарбӣ истифода бурда мешуд...

УСУЛИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ПЛАНИМЕТРӢ ВА СТЕРЕОМЕТРӢ

Дар курси мактабии геометрия масъалаҳо мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Маҳорати ҳал карда тавонистани масъалаҳо яке аз нишондиҳандаҳои асосии сатҳи дониши геометрии хонандагон ба ҳисоб меравад. Тадқиқотҳои психологӣ-педагогии муаммои омӯзиши ҳалли масъалаҳо нишон медиҳанд, ки дар

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ДАРСИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

Маориф дар кишвари мо яке аз ҷузъҳои тавонои иҷтимоиест, ки вазифаҳои стратегии рушди ҷомеа ва давлатро иҷро мекунад. Танҳо таҳсилоти бунёдии пайваста қодир аст талаботи инсонро қонеъ созад ва ӯро дар бозори меҳнат рақобатпазир созад. Таълими муосири асри XXI бо технологияҳои...

ДУ КӮЗА Ё ...

Деҳқон аз каланд задан хаста шавад, сари вот нишаста  дам мегирад. Коргар чӣ? Вай ҳам, агар паси дастгоҳ бошад, ҳаракати мураттаби онро таъмин карда, рӯйи курсӣ нишаста, як пиёла чой ё қаҳва менӯшад. Онҳое, ки корашон бо нишастан алоқаманд аст, барои чанд дақиқа аз паси мизи..

АСОСҲОИ НАЗАРИЯИ ТАҶРИБАҲОИ ФИЗИКӢ

Дар таҳлили услуби ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ ё озмоишӣ хусусиятҳои чунин ҳалли масъалаҳоро мушоҳида кардан мумкин аст: аввалан гузориши масъала, навиштани шарти мухтасари масъала, пешниҳоди фарзия ва тафтиши дурусти ҳалли он ба нақша гирифта мешавад. Бо усул ва воситаҳои...

ТЕОРЕМАҲОИ АСОСИИ ЛИМИТҲО. ЛИМИТҲОИ ШОЁНИ ДИҚҚАТ

Теоремаҳои асосии лимитҳоро бе исбот меорем, зеро исботи онҳо аз доираи курси математикаи мактабӣ берун аст. Дар асоси ин теоремаҳо ҳалли мисолҳои мушаххасро дида мебароем. Хотиррасон мекунем, ки калимаи Lim се ҳарфи аввали калимаи лотинии Limes буда, ба забони тоҷикӣ маънояш..

ТАРЗИ “ҒАЙРИСТАНДАРТИИ” ҲАЛЛИ МУОДИЛАИ КВАДРАТӢ

Дар курси математикаи мактабӣ табдилоти айниятӣ ва ҳалли муодилаҳо мавқеъ асосиро ишғол мекунанд. Онҳо барои омӯхтани маводи таълимӣ нисбатан вақти зиёдтарро мегиранд. Дар воқеъ, муодилаҳо на танҳо аҳамияти муҳими назариявӣ доранд, балки ба ҳадафҳои сирф амалӣ низ хизмат....

ТАРЗИ “ҒАЙРИСТАНДАРТИИ” ҲАЛЛИ МУОДИЛАИ КВАДРАТӢ

Дар курси математикаи мактабӣ табдилоти айниятӣ ва ҳалли муодилаҳо мавқеъ асосиро ишғол мекунанд. Онҳо барои омӯхтани маводи таълимӣ нисбатан вақти зиёдтарро мегиранд. Дар воқеъ, муодилаҳо на танҳо аҳамияти муҳими назариявӣ доранд, балки ба ҳадафҳои сирф амалӣ низ хизмат....

НАҚШИ ФАНҲОИ ТАБИӢ-РИЁЗӢ

 Дар шароити имрӯза вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва инкишофи босуръати муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарогирии ҳарчи бештари воситаҳои ахбор (интернет, телевизион ва ғайра) танҳо бо дониши назариявӣ мусаллаҳ будан кифоя набуда, дар амал истифода бурдани донишу малака...

ФУРӮҒИ ОДАМИЯТ

Дар замони наврасии мо дар кишвар таъмини аҳолӣ бо барқ яке аз муаммоҳои асосӣ буд. Хонаҳои мо бештар ба шуълаи шамъ равшан мешуданд. Дар равшании хираи шамъ китобҳои бадеии шоиру нависандагонро мутолиа намуда, аз он фарқи хубу бад, сафеду сиёҳ ва меҳру адоватро дарк....

УСУЛҲОИ ФАЪОЛ ВА СЕРМАҲСУЛИ КОР БО КИТОБ ДАР ДАРС

Беҳтарин атои яздонӣ барои инсон китобу сухан аст. Чаро ки сухан атои Худованд аст ва аз само нозил шуда, сухан аз китоб меояд ва шоир барҳақ мегӯяд: ....

ЧАНД СУХАН АЗ БОБИ “НАВРӮЗНОМА”-И АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

 Бояд гуфт, ки дар миёни осори сершумору гаронбаҳои аллома Абурайҳони Берунӣ аслан рисолае бо номи “Наврӯзнома” вуҷуд надорад (ҳаройина то он ҷое, ки камина огаҳӣ дорам), аммо маълумоти ҷолибу нодир ва илмиву таърихие, ки ӯ дар осораш (махсусан се китобаш) фароҳам овардааст...

УСУЛИ ИНТЕРАКТИВӢ ВА ДАРСИ ТАЪРИХ

Чоряки аввали асри XXI паси сар шуда истодааст. Раванди ташаккули иттилоот дар ҷомеаи муосир ҷараён дорад, ки дар он хонандаи мактаб бояд фарҳанги олии иттилоотии рафтор дошта бошад. Дар раванди таълим ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ ва технологияҳои нави педагогӣ барои...

ОЁ ДИЛХОҲ МАСОҲАТИ СЕКУНҶАИ РОСТКУНҶАРО ЁФТАН ИМКОНПАЗИР АСТ?

Хонандагон бо таҳлили масъала алоқамандӣ ва муносибатҳои заруриро дар хосиятҳои секунҷаҳо ошкор карда метавонанд. Донистан ва дарк кардани мафҳумҳо ва теоремаҳои асосӣ, қобилияти таҳлил, табдил додан, ислоҳ кардани масъала, ҷудо кардани масъала, яъне омодагии ба таври кофӣ балан

ТАРБИЯ ПОЯИ ДАВЛАТ АСТ

Дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ тарбия, таълим, таҳсилот ва маълумотгирии насли наврас ба пешрафт, дигаргуниҳои ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеа зич алоқаманд аст. Инсон дар кадом давру замон ва шароити ҷамъиятие, ки набошад, бе тарбия арзи ҳастӣ карда наметавонад. Чун..

ТАЪСИРИ НАМОИ БИНОИ ТАЪЛИМӢ БА ҲИССИ ЗЕБОПАРАСТИИ ХОНАНДАГОН

Мо дар давраи гузариш ба марҳилаи саноатикунонӣ қарор дорем. Воқеияти моро иҳотакарда беш аз беш симои ҷомеаро инъикос мекунад. Арзиши асосии ҷомеаро дар шароити муосир иттилоот (дониш ва таҳсилот), технологияҳои инноватсионӣ ва кадрҳои баландихтисос ташкил медиҳад. Воқеияти....

АЗ ШАРҚ РӮШНОӢ БАРХОСТ ВА АЗ ҒАРБ ҚОНУН

Аҳмад ибни Абдуллоҳ ал-Марвазӣ (бо тахаллуси Ҳабаш ё Ҳабиб)  (770, Марв – 870, Бағдод) дар илмҳои ҳисоб, нуҷум ва  ҷуғрофия чунин асарҳо эҷод кардааст: «Китоби мухтасари ал-ҷабр в-ал-муқобала», «Китоб дар мавриди ҳисоби ҳиндӣ», «Ҷадвали нуҷум», «Китоби тасвири замин», «Китоби..

ХУДМУАЙЯНКУНИИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи синни ҷавонӣ ба нақша гирифтани ҳаёти минбаъда ва интихоби касб мебошад. Проблемаи  ба нақша гирифтани ҳаёти минбаъда, худмуайянкунии касбӣ ва интихоби бошууронаи касбу ҳунар солҳои охир  таваҷҷуҳи педагогҳову равоншиносонро ба худ ҷалб карда....

НАҚШИ БОЗӢ ДАР ДАРС

Бо мурури замон методҳои нави таълим дар робита бо фаъолияти ҳамкорӣ бо хонандагон зуҳур ва аҳамият пайдо мекунанд. Дар ин ҷо модели ҳамкорӣ бо хонанда дар дарс, ташкили дифференсиалии таълим, кор бо китоби замимаи аудиоидошта аҳамияти аввалиндараҷа доранд....

ТАЪЛИМИ ҲОДИСАИ РАДИОАКТИВИЯТ ВА РЕАКСИЯҲОИ ЯДРОӢ

Ҳодисаи худ аз худ тақсимшавии ядрои элементҳои вазнин, ки дар як вақт аз худ нур ва энергияи муайян хориҷ мекунанд, радиоактивияти табиӣ номида мешавад. Радиоактивият ихтиёран гузаштани изотопи ноустувори як элемент ба изотопи элементи дигар мебошад. Ба элементҳои радио.....

РАВИШҲОИ САМАРАНОКИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ

Инкишофи самараноки касбии омӯзгорон яке аз шартҳои инкишофи босамари муассисаҳои таълимӣ дар вазъияти дигаргуниҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. Солҳои охир ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ як қатор талаботи нав пешниҳод гардидааст, ки иҷроиши онҳо бевосита бо сифати...

БО ҲАВАСИ ОСМОН... ҲИДОЯТ БА ҚУЛЛАИ КӮҲ

 Гоҳе фурсат намеёбем ё ҳавсала намекунем, ки барои шогирдон китобе ғайр аз китоби дарсӣ бихонем. Мефаҳмам, ки мисли ҳама аъмол, гуфтор, бархӯрди ақоид, чора ҷустан ва ҳар ҳаракати ба раванди таълиму тарбия марбут ба ин кор низ эҳтиёткории хосса мехоҳад. Чаро? Ақаллан аз ин....

ЭҲЁИ ФАРҲАНГИ КИТОБХОНӢ

 Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (21-уми декабри соли 2021) ба фарҳанг ҳамчун омили асосии тарбияи маънавию ахлоқии ҷомеа ва муаррифгари таърих таваҷҷуҳи хосса зоҳир гардид. Тазаккур дода шуд, ки аз ҷониби Ҳукумати....

ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ АСОСИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН - САМТИ НАТИҶАБАХШИ ТАЪЛИМ

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамвора дар суханрониҳои худ илму донишро дар мадди аввал гузошта, таъкид месозанд: «Дар замоне  ки илму техника бо суръати кайҳонӣ пеш меравад, бе дониши замонавӣ, бе...

МАОРИФ ВА РУШДИ САРМОЯИ ЗЕҲНИИ МИЛЛАТ

Сиёсати оянданазарона ва оқибатбинонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар талотуми амвоҷи ҷаҳонишавӣ ва гирудорҳои асри XXI, ки садҳо хатари маҳву нобудиро пешорӯи халқу миллатҳо дорад, исбот намуд, ки...

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ

Дар бисёр давлатҳои ҷаҳон гузариш аз низоми муқаррарии таълим ба низоми кредитӣ ё ба усули омӯзиши фосилавӣ бо истифодаи технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. Дар замони муосир технологияи компютерӣ дар тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти инсон...

АФКАНИШОТИ РЕНТГЕНӢ

Омӯзгор бояд на танҳо соҳиби дониш бошад, балки тарзу усулҳои хоси ба хонанда омӯзонидани мавзӯъҳоро донад. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки дар ин самт омӯзгорон аксар вақт ба мушкилӣ дучор мешаванд. Зеро насли нав фаҳмиш ва ҷаҳонбинии нав дорад. Барои он ки дарс дар хотири...

НАМУНАИ ДАРСИ «ГЛЮКОЗА, СОХТ ВА ХОСИЯТҲОИ ОН»

Салоҳиятҳо: 1. Бо дарки зарурияти риояи қоидаи бехатарии экологӣ бо муҳити зист, дар ҳаёти ҳамарӯза бо моддаҳои органикӣ муносибати босаводона карда метавонанд; 2. Барои пешгӯйӣ намудан ва шарҳ додани хосиятҳои моддаҳои органикӣ сохти химиявии моддаҳоро истифода бурда.....

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ


БАЪЗЕ УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲОИ ДАРАҶАИ ОЛӢ

Дар курси математикаи мактабӣ мисолу масъалаҳо, асосан, бо ёрии усулҳои стандартии дар китоби дарсӣ баёншуда ҳал карда мешаванд ва хонандагон ба ин қолаб такя намуда, роҳҳои дигари ҳалро ҷустуҷӯ намекунанд. Ин вазъият ба он меорад, ки ҳалли як қатор мисолу масъалаҳо бо истифодаи

РОҲҲОИ СУДМАНДИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОН

Тарбияи насли наврас дар замони муосир аз раванди ҷиддию мураккабе маҳсуб меёбад, ки омилҳои гуногуни фарогир ва серпаҳлуро дар бар мегирад. Тарбияи хонандагон дар замони соҳибистиқлолӣ дар қиёс бо замони Шӯравӣ тафовути бузург дошта, ба дигаргуниҳои азиме, ки ҳамарӯза дар..

РОҲҲОИ СУДМАНДИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОН

Тарбияи насли наврас дар замони муосир аз раванди ҷиддию мураккабе маҳсуб меёбад, ки омилҳои гуногуни фарогир ва серпаҳлуро дар бар мегирад. Тарбияи хонандагон дар замони соҳибистиқлолӣ дар қиёс бо замони Шӯравӣ тафовути бузург дошта, ба дигаргуниҳои азиме, ки ҳамарӯза дар....

ОМИЛҲОИ МУТОБИҚШАВИИ КӮДАК БА МАКТАБ

Фаъолияти хонанда дар мактаб, пеш аз ҳама, аз он вобастагӣ дорад, ки то кадом дараҷа ӯ ба коллективи нав унс гирифтааст, ё худро дар ҳайати он чӣ тавр ҳис мекунад. Ин ба сатҳи мутобиқшавии он вобаста аст. Масъалаи мазкур саҳл набуда, ҳалли он калиди ҳамаи муваффақиятҳои...

ФАРҲАНГИ ИСТИФОДА АЗ ШАБАКАҲОИ ИТТИЛООТӢ

 Бо пайдоиши шабакаи интернет ва густариши он дар саросари ҷаҳон раванди иттилооърасонӣ хеле осон гардид. Зеро интернет марзҳоро қабул надорад ва як фазои озоду танзимношуда аст, дар он мо бо тамоми намуди иттилоот, яъне маълумоти дурусту нодуруст ва  мусбату манфӣ дучор ....

ТАВАҶҶУҲ

<h2 style="text-align:center">Обуна-2022</h2> <h2 style="text-align:center">Хонандагони азиз!</h2> <p><em><strong><span style="font-size:16px">Шумо чиро донистан мехоҳед:<br /> Истифодаи беҳтарин роҳу усули таълиму тадрис? <br /> Ташкили дарс бо роҳҳои инноватсионӣ?<br /> Такмили маҳорати касбӣ?<br /> Маводи хуби методӣ?...</span></strong></em></p>

ТАҚВИМДшСшЧшПшҶмШбЯш

Назарпурсӣ

Нигоҳи шумо:

-Маҷалла хуб, сомона хубтар;
-Барои ман фарқ надорад;
-Пурмуҳтавост, вале боз ҳам такмил мехоҳад;
-Бисёр хуб!

СОМОНАҲОИ РАСМӢ

Маҷаллаи "Маърифати омӯзгор"-и
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Суроға:
734024,ш.Душанбе,
кӯчаи Айнӣ-126
Телефон:
(+992 37) 225-82-39
Email:
m.omuzgor@mail.ru
Коркард: ОО "РАХОВАРД"