Маҷаллаи Маърифати омӯзгор

Бахш: Гиромидошт


АСЛИ ИЛМ ТАҶРИБА АСТ

  Меҳнатро беҳтарин мураббӣ ва устод меҳисобанд. Ҳар шахсе, ки дар меҳнат тарбият ёфта, ба камол мерасад, ба қадри меҳнати дигарон ҳам мерасад. Мирзо Абдулқодири Бедил ба ин маънӣ мефармояд...

«ХОН, БА МИСЛИ ОСТРОГРАДСКИЙ ДОНО ШАВ…»

Михаил Василевич Остроградский дар тарихи илми математика яке аз ҷойҳои ифтихориро ишғол мекунад. Кобилияти зиёд, дониши хуби математикӣ ва табиатшиносӣ ба ӯ имконият фароҳам оварданд, ки дар математика ва механика ба натиҷаҳои зиёд ва арзанда ноил гардад. Остроградский дар....

БУНЁДГУЗОРИ МАКТАБИ ФАРМАКОЛОГӢ ВА ДОРУСОЗӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

Ӯ 9-уми майи соли 1934 дар деҳаи Хоҷа Бойқули ноҳияи Орҷоникидзеобод (имрӯза шаҳри Ваҳдат) таваллуд шудааст. Соли 1953 баъди хатми омӯзишгоҳи тиббии шаҳри Душанбе ба Донишкадаи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино дохил мешавад. Пас аз хатми он чанд муддат ба...

НАҚШИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР ДАР РУШДИ МАОРИФИ МИЛЛӢ

Шавқи донишандӯзӣ Шириншоҳи 8-сола ва аз навозиши волидайн маҳрумшударо ба назди шахси фозил ва донишманди деҳаи Поршнев Охон Шоҳзодаэрон мебарад. Вай хоҳиши ин кӯдаки ятимро пазируфта, давоми чор сол, танҳо дар мавсими зимистон, ки одатан кор камтар аст, барояш хату савод....

НИЗОМНОМАИ ОЗМУНИ МАҶАЛЛАИ «МАЪРИФАТИ ОМӮЗГОР» БАРОИ ДАРЁФТИ «ҶОИЗАИ АББОС АЛИЕВ»

Нашрияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон - маҷаллаи  «Маърифати омӯзгор» бо мақсади татбиқи амалии дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаҳои маориф, илм, адабиёт ва матбуот....

ЁДНОМАИ ФАСЛИ ГУЛИ ХОР

Ба зодрӯзи Шоири халқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳ Рудакӣ ва ҷоизаи байналмилалии «Нилуфар» устод Лоиқ Шералӣ ҳаштод сол пур шуд. Ӯ ҳамагӣ 59 сол умр дид ва инак беш аз бист сол мешавад, ки дар байни мо нест, вале бо истеъдоди худодод ва рӯҳи сарш

ТАҶДИДИ НАЗАР ДАР СОЛИ ТАВАЛЛУДИ УСТОД САДРИДДИН

Одатан, бузургон бо мурури замон кӯшиш менамоянд, ки худ тарҷумаи ҳолашонро барои ояндагон бинависанд. Садриддин Айнӣ ҳам дар ин боб аз солҳои сиюм (-и асри XX - Идора) cap карда, саҳифаҳое аз рӯзгори худро рӯйи коғаз овардааст. Ин нахусткӯшиш метавон китоби «Мактаби кӯҳна»-и...

СОЛИКИ ТАРИҚАТИ РАВШАНГАРОӢ

Инсони равшанзамиру поктинат дар хӯю атвори хеш чароғеро мемонад, ки дар зулмоти шаб нур бахшида, ба дили кас аз фардои дурахшону нуронӣ умеде эҳдо мекунад. Ӯ инсонвор зиндагӣ карданро рисолати аслии хеш дониста, дар ҳар ҷодае, ки маҷрои зиндагӣ ба пайкору талош равонаш....

УСТОДУ  РАҲНАМОИ  ЖУРНАЛИСТОН

Асадулло Саъдуллоев парвардаву шогирди намоёни мактаби таҳқиқиву таълимии Соҳиб Табаров ба шумор мерафт, ки талаботу нозукиҳои ин мактабро аз худ кардаву сарбаландона аксар вазифаҳоро ба сомон расонида буд. Таҳқиқоту асарҳои зиёди илмии ӯ аз зери назари адабиётшиносони варзида..

ДАҲ   ФАЗИЛАТИ  ЯК  ОМӮЗГОР

Перомуни мақому ҷойгоҳи рафеъи муаллим дар ҳар рӯзгоре ба қадри кофӣ сухан гуфтаанд. Аммо барои инҷониб каломи мавзуни яке аз суханварони форсигӯй, ки дар тамҷиди мақоми омӯзгор суруда хеле арзиш дорад ва онро пайваста зикр мекунаму чун далели сухану тақвияти андеша меорам....

ДУ  ҚУТБНАМОИ  ФАЛСАФАИ  ТАБИАТШИНОСИИ ТОҶИК

 Халқи фарҳангпарвару соҳибтамаддуни тоҷик аз бомдоди таърих барои рушди илму фалсафа ва фарҳангу маърифат аламбардор буда, дар ин масир омӯзиши улуми дақиқу табиатшиносӣ ва пажӯҳиши табиату кайҳон ҷойгоҳ ва мақоми шоистае дорад. Раван-ди мазкур решаҳои амиқи таърихӣ дошта,....

КОШИФИ АСРОРИ ТАҲСИЛОТ ВА ТАЪЛИМ

Дар раванди рушду такомули илму фарҳангу маънавияти тоҷик нафароне ҳастанд, ки дар радиову телевизион ва минбарҳои умумии таблиғотие, ки ҳамарӯза пешорӯямон қарор доранд, хеле кампайдоянд. Онҳо ҳамчунон, ки шоиставу хоси ҳар инсони бошарофат аст, ҳамеша дар сари дастгоҳи ......

Герони  ИСКАНДАРӢ 

Дар натиҷаи ҷангҳои харобиовар ва дуру дароз дар асрҳои дуюм ва якуми пеш аз солшумории милодӣ ҷаҳони қадим дар зери ҳукмронии Рим қарор гирифт. Сатҳи зиндагии аҳолии мамлакатҳои аз ҷониби римиҳо забтшуда, дар натиҷаи аз ҳад зиёд ситонидани ҳар гуна боҷу хироҷ ва аз ҷониби .....

ПОК ЗИСТУ ПОК РАФТ

   -Омадӣ, Муродӣ? Чӣ хуш-е!     Мунтазират будам, даро, даро, хабаргираки ман. Бисёр зиқ шудам.     Хайрият, ки омадӣ.     Устод Ҳабиб Искандаров маро назди  дари  хонааш ҳамеша бо ҳамин гуна суханони самимию пурмеҳр истиқбол мегирифт. 

ИНСОНИ КАМНАЗИР ВА МУРАББИИ БЕНАЗИР

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои хеш ҳамеша мақому манзилати зиёиёнро дар рушду нумӯи кишвар қадр карда, аҳли илму адаб ва омӯзгоронро неруи маърифатии пешбарандаи ҷомеа дониста, таъкид менам

АНДАР МАНСУБИЯТИ НАЖОДИИ АБӮНАСРИ ФОРОБӢ

Абунаср Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Тарғун Висачии Форобӣ (10.01.872, Фороб – 14.12.950, Димишқ) яке аз маъруфтарин донишманди ба истилоҳ қомусдониш (энсиклопедист)-и суғднажоди мусулмон ба шумор меравад, ки асосан дар фалсафаи машшоия шуҳрат касб кардааст.

ИН ҶАҲОН ЯКСАР ТИЛИСМИ ИБРАТ АСТ

 Ишқ дар ғазали Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ (Хатлонӣ) аз навҳи ошиқона аст ва шоир ҳамвора лаб ба ситоиши ишқ мекушояд. Маъшуқи ӯ ҳақир нест, балки мақоми хеле воло дорад. Аз ин маъшуқи зебову сарвқомат Ҳоҷӣ Ҳусейн наметавонад як дам назар бардорад, ҳарчанд дучори фироқ аст, ба ҷам...

ДУРДОНАҲОИ ХИРАДИ АКАДЕМИК МУҲАММАД ЛУТФУЛЛОЗОДА

Дар бораи симои инсонӣ,  маънавӣ ва илмии устод Муҳаммад  Лутфуллозода шахсиятҳои соҳибдилу соҳибхирад борҳо гуфтаву навиштаанд ва боварӣ дорем, ки мин-баъд ҳам гӯянду нависанд, вале боз ҳам кам аст. Устодро иддае аз ҳамнишину  мунисон  бо тахаллуси  Лутф  бо эҳтиром ва муҳаб...

НОМИ НЕКОН ҶОВИДОНИСТ

Ҳаёт мисли ақрабаки соат равон асту гузарон. Лекин воқеаҳои таърихиро на аз саҳифаҳои китоб ва на аз ёди мардум тоза кардан имконпазир аст. Баръакс матонату иродаи қавии пешиниён намунаи хуби ибрат барои баъдиниён мебошад.

ДАР ШИНОХТИ МИЛЛАТ ВА ХАЛҚИ ТОҶИК

Яке  аз  масъалаҳои  баҳсноки  имрӯзаи таърихи тоҷикон масъалаи маъно ва пайдоиши  номи тоҷик мебошад. Пажӯҳишгарони зиёд дар  ин  масъала  изҳори  андеша  кардаанд, вале  мутаассифона,  на  ҳама аз  натиҷаи ин ковишу ҷустуҷӯҳо қонеъ ҳастанд.Имрӯзҳо дар сомонаҳои  интернетӣ....

МАШЪАЛАФРӮЗИ МАОРИФ

Дар таъриху фарҳанги мо - тоҷикон зан-модар ҷойгоҳи хосса дорад. Бояд гуфт, ки озодии комили зани тоҷик ва ҳамчун қишри комилҳуқуқи ҷомеа пазируфта шуданаш дар замони ҳокимияти шӯравӣ бо роҳи маърифатнок намудан сурат гирифт ва дар ин раванд нақши кормандони соҳаи маориф, бахусу

САҲФАИ ТОЗАЕ  ДАР ХАЙЁМШИНОСИИ МУОСИР

   Ҳаким Умари Хайём аз зумраи бузургтарин донишмандони олам аст, ки дар пешрафти илмҳои гуногун саҳми арзанда гузоштааст ва ҳатто муҳаққиқони таърихи илм асри XI-ро «асри Хайём» номидаанд. Хидмати ин донишманди фарзона бахусус дар илмҳои алсафа, риёзиёт, ҳандаса, нуҷум хеле

ОИНАДОРИ МАШРИҚУ МАҒРИБ


СУРАИ ИХЛОСИ Ӯ- ЛАФЗИ АҶАМ


ФАРДЕ СОБИТҚАДАМ


НАДИДАМ, КИ КАС ГУМ ШУД АЗ РОҲИ РОСТ


ШАХСИЯТҲОИ БУЗУРГИ ТАЪРИХСОЗ 

Дар  саҳифаҳои  таърихи  миллату сарзамини  пуршарафи  мо  ному   корномаи  ҷонфидоёни  миллат  -  ҚаҳрамонониТоҷикистон  Садриддин  Айнӣ,  Бобоҷон Ғафуров,  Эмомалӣ  Раҳмон,  Мирзо Турсунзода,  Шириншоҳ  Шоҳтемур  ва Нусратулло  Махсум  бо  ҳарфҳои  заррин сабт  шудааст.

ПАЖЎҲИШИ СУДМАНД АЗ БОБИ «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ

Донишманди шинохтаи тоҷик Валӣ Самад тақрибан ҳамаи умри шарифи беш аз  ҳаштодсолаи  худро  дар  ҷодаи  шоҳномапажӯҳӣ  ва  шинохти  таъсири  амиқи он бар фарҳангу адабиёти кишварҳои дигар, алалхусус, минтақаи Қафқоз сарф намудааст. Китоби ӯ «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва Чернишевский»

ПАЙҒОМИ БАҲОРУ ОШНОӢ

Бо камоли адаб, муҳаббат ва самимияти саршор кулли хонандагону ихлосмандони маҷаллаи  «Маърифати омӯзгор» ба муносибати фарорасии баҳори фаррухпай, бузургтарин ва куҳантарин ҷашни миллии ақвоми ориёӣ – Наврӯз, ки ба шаҳодати сарчашмаҳо таърихи беш аз ҳафтҳазорсола дорад,

ДАВОМИ НЕК РОҲАТРО!

Аллома Садриддин Айнӣ дар мақолаи «Сайфу қалам», ки дар таърихи 17-уми июни соли 1920 дар маҷаллаи «Шуълаи инқилоб» чоп шудааст, менависад: «Агар мо шараф хоҳем, агар мо номус хоҳем, агар мо иззату обрӯй хоҳем, агар мо ҳуқуқ хоҳем, ба иборати кӯтоҳ, агар мо ҳаёт хоҳем, бояд ки

Самиюлло САЙФУЛЛОЕВ:  «УСТУХОНАМ БО НОНИ  МУАЛЛИМӢ ШАХ ШУДААСТ»

-Шиори зиндагиам ҳаргиз “Шаб шуду рӯз шуду умр гузашт” набуд ва нахоҳад шуд. Аз қуллаи панҷоҳи умр ба гузаштаи худ дида дӯхта мебинам, ки он чандон беҳуда ҳам нагузаштааст. Шукронаи он мекунам, ки ба касби писандидаам шарафёб гаштам, то ҳадде тавонистам, ақаллан заррае ҳам бошад

МАКТАБИ БУЗУРГИ ТАРБИЯ

Маҷаллаи «Маърифати омӯзгор» садри нашрияҳои соҳа буда, фарогири тамоми масъалаҳоест, ки омӯзгорону пажӯҳишгарон ниёзманданд. Дар давоми 90 сол аз саҳифаҳои он ҳамаи омӯзгорони фаннӣ барои худ маводи мувофиқ пайдо кардаанду мекунанд...

ТАВАҶҶУҲ

<h2 style="text-align:center">Обуна-2022</h2> <h2 style="text-align:center">Хонандагони азиз!</h2> <p><em><strong><span style="font-size:16px">Шумо чиро донистан мехоҳед:<br /> Истифодаи беҳтарин роҳу усули таълиму тадрис? <br /> Ташкили дарс бо роҳҳои инноватсионӣ?<br /> Такмили маҳорати касбӣ?<br /> Маводи хуби методӣ?...</span></strong></em></p>

ТАҚВИМДшСшЧшПшҶмШбЯш

Назарпурсӣ

Нигоҳи шумо:

-Маҷалла хуб, сомона хубтар;
-Барои ман фарқ надорад;
-Пурмуҳтавост, вале боз ҳам такмил мехоҳад;
-Бисёр хуб!

СОМОНАҲОИ РАСМӢ

Маҷаллаи "Маърифати омӯзгор"-и
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Суроға:
734024,ш.Душанбе,
кӯчаи Айнӣ-126
Телефон:
(+992 37) 225-82-39
Email:
m.omuzgor@mail.ru
Коркард: ОО "РАХОВАРД"