Маҷаллаи Маърифати омӯзгор

Бахш: Адабӣ


ВАФОДОРИ МИЛЛАТУ МЕҲАН


СИТОИШНОМАИ ОМӮЗГОР

Бо ибтикори омӯзгори хушзавқ, муҳаққиқ ва рӯзноманигори пурталош Муҳаммадраҳим Тошпӯлодов дастури нави хондание таҳти унвони “Ситоишномаи устод” мунташир шуд. Тавре мураттиб, ки устухонаш бо нони муаллимӣ шах шудааст, дар пешгуфтори дастур менависад, “маҳз омӯзгор аст, ки дар....

ТОЗАГӢ ГАРАВИ САЛОМАТИСТ

Рафти машғулият: Омӯзгор наврасонро ба гулгашт ё ин ки қитъаи ҳавлӣ мебарад ва мегӯяд: -Бубинед, гулгашт (қитъаи рӯйи ҳавлӣ ё пайроҳа) имрӯз чӣ хел зебост. Чӣ хел дарахтон, рустанию алафҳои зебо, ин ҷо хеле сокиту ором, табиати гирду атроф хеле покизаву назаррабост. Бачаҳои ...

ВОЖАҲОИ АРАБИАСЛИ ИФОДАГАРИ ВАЗНУ ЧЕНАК

Вожаҳои ифодагари вазну ченак дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавқеи хосса дошта, омӯзиши ин бахш ба мукаммал гардидани қисмати лексикология замина фароҳам меорад ва дар ин росто бисёр масъалаҳои баҳсталаби мансуб ба вожаҳои ифодагари вазну ченак, шаклу ифодаи маъноии онҳо...

МУОДИЛА - КАЛИДИ СЕҲРҲОИ МАТЕМАТИКӢ

Ба ифтихори ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 90-солагии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар доираи чорабиниҳо бахшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» дастури нави....

РӮДАКӢ ВА ОСОРИ Ӯ АЗ НАЗАРИ МУҲАҚҚИҚОН

 Пас аз он ки дар соли 1958 дар кишвари мо 1100-умин солгарди валодати  Одамушшуаро устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ таҷлил гардид, рӯдакишиносӣ дар Тоҷикистон чун  шохаи мустақили улуми инсонӣ, бахусус адабиётшиносӣ ва шохаҳои гуногуни он, забоншиносӣ ва улуми фаръии марбут ба....

АЗ  ПАЙИ  РОЗИ  САРБАМУҲРИ  ҲАЛОЛ

 Шеър яке аз дастовардҳои муҳими фарҳангии инсоният буда, мавриди пажӯҳиши забоншиносӣ қарор додани он амри басо зарур ва муҳим арзёбӣ мегардад. Таҳқиқи назариявии низоми забони назм, баррасӣ ва муайян кардани ҷанбаҳо ва роҳҳои инкишофи маъноии калимаҳо, вижагиҳои луғавию .....

САЙРЕ ДАР ГУЛБОҒИ ШЕЪРУ  ҲИКМАТИ  РӮДАКӢ

Дар таърихи адабиёти тоҷик устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ барҳақ ба ҳайси нахустин поягузори кохи назми ҷовидонӣ,  навъҳои адабӣ ва кошифи  меъёрҳои аслии шинохти каломи манзум шинохта шудааст. Ҳамин аст, ки имрӯз ворисони аслии ин шоири ҳама асру замонҳо ва донишмандони маъруфи.....

ОБ – САРЧАШМАИ БАРАКАТУ ФАРОВОНӢ

Бо ташаббус ва пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Созмони Милали Муттаҳид 23 декабри соли 2016 дар Ҷаласаи 71-уми Маҷмаи Умумии СММ солҳои 2018-2028-ро Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» эълон намуданд. Ин пешниҳоди сеюми....

Чанд ҳикмат аз Арасту

Ҳамеша меъёре болотар аз он чӣ, ки дигарон аз шумо интизор доранд, баргузинед.....

ЗИ ДОНИШ ЗИНДА МОНӢ ҶОВИДОНӢ

Неъмати илм ва дониш огоҳӣ ёфтан аз фарозу нишеб ва таҳаввулоти замон, аз неъматҳои пурарзиш ва арзанда мебошад. Ончунон неъмате, ки инсон тавассути он метавонад зулматҳои ҷаҳлу бефарҳангиро ба илму фарҳанги асил табдил намояд. Оре, дониш чароғи ақл, қуввати дил, дороиву ......

КИТОБ БОЯД ХОНД!

Китоб дар ҳама давру замон равшангари имрӯзу фардои миллат, ҳамрози қалби инсонҳост. Тоҷикон аз давраҳои хеле қадим ба китоб чун офаридаи зоти пок муносибат дошта, китобро азизу гиромӣ медоранд.....

ТАРБИЯИ ДАСТАҶАМЪОНА

Тарбияи дастаҷамъонаро аз назари илмӣ нахустин бор педагоги маъруф А.С.Макаренко татбиқ намуда, дар фаъолияти педагогӣ ҳарчи бештар ҷалб намудани наврасон, ба онҳо додани имконияти озод фаъолият кардан, масъулиятшинос будан дар ҷараёни кор ва дигар масоили муҳими фаъолияти .....

АЛОҚАМАНДИИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС ВА  СИФАТИ ТАҲСИЛОТ

Дар марҳалаи ҳозираи ислоҳоти соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои сифати таълим ва таҳсилот мавзӯи муҳими рӯз ба шумор мераванд. Барои таъмини сифати таҳсилот барои омӯзгор  маҳорат ва салоҳиятҳои касбӣ заруранд, «зеро тақдири насли ояндасоз ва пешбарандаи давлату .....

РИШТАҲОИ МУҲАББАТИ ОМӮЗГОР

Имомназари Холназар омӯзгори собиқадор ва мактабшиноси варзида буда, ҷузъиёти соҳа, проблемаю мушкилоти раванди таълиму тарбияро хуб медонад. Ӯ ин мушкилоту проблемаҳоро таҳлил ва натиҷагирӣ намуда, ҳамвора пешниҳодҳои худро баён мекунад ва баҳри амалӣ гардидани ислоҳоти соҳаи м

МАЪРИФАТ НУРИ АҚЛ АСТ

Тарбияи маънавии наврасону ҷавонон яке аз мавзӯъҳои муҳими рӯзгори мост. Дар зери ибораи "тарбияи маънавӣ" сомон додани корҳои мақсадноку бузурге ифода мешавад. Агар ба таври умумӣ гӯем, мақсади онҳое, ки ин ибораро талқин мекунанд ва онро асоси амалиёти худ меҳисобанд, инсон..

МУТОЛИА КОРИ ҲАМАРӮЗА БОШАД

  Китоб дар ҷаҳони маънавии инсоният ҷойгоҳи муҳим дорад, чун тамоми донишу донистаниҳои ӯ аз ҳар гуна илму маърифат дар китоб ҷой мегиранд. Адабиёт ба унвони воситаи тарбияи маънавии инсон, раҳнамо ва адабомӯз шинохта шудааст ва маҳз ба воситаи офаридани образҳои бадеӣ адибон..

КИТОБИ АНДЕШАҲО

Китоби нави муҳаққиқ ва публитсисти шинохта, доктори илмҳои таърих, профессор Қаҳҳори Расулиён таҳти унвони «Зиндагӣ чист?» аз тариқи интишороти «Эр-Граф» бо сифати баланд ва мундариҷаи ғанӣ мунташир шуд. Он маҳсули андешаҳои бисёрсолаи муаллиф дар бораи зиндагӣ буда, ҳовии ...

САЛОҲИЯТНОКӢ - ОМИЛИ АСЛИИ ДОНИШ, МАЛАКА ВА МАҲОРАТ

Дар шароити имрӯза хонандагон бояд мазмуни маводи таълимиро на танҳо ба воситаи омӯзгор, балки бо роҳи дастрас намудани иттилоот низ азхуд намоянд ва ин боиси дар амал истифода бурдани дониш ва маҳорату малакаҳо хоҳад шуд. 

МОДАР УСТОДУ РОҲНАМОИ МАН АСТ

Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №4 яке аз нахустин муассисаҳои таълимии ноҳияи Фархор ба ҳисоб меравад. Аз нимаи дуюми солҳои сиюми садаи XX, вақте аввалин муҳоҷирон аз деҳоти кӯҳистони Балҷувону Сарихосору Ховалинг ба ин мавзеъ кӯчида омаданд, мактабро ҳам дар ҷойи .....

ЗАН – НИГАҲДОРАНДАИ НОРИ ҲАЁТ

 Зан дар луғат ба маънои «зиндагӣ» ва «зояндагӣ» омадааст. Дар таърихи бостонии тоҷикон зан мақоми арҷмандеро доро буда, дар тамоми паҳлӯҳои ҳаёт бо мард баробар будааст. Дар китоби динии зардуштиён «Авесто» ҳама ҷо номи зан бо мард дар як радиф зикр шуда, ҳуқуқу уҳдадории ....

ХИРАД МОЯИ ЗИНДАГОНӢ ШИНОС

Паёми роҳнамои созандагӣ ва бунёдкори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳақиқати одӣ ва комили инсониро бори дигар исбот намуд: «То илм наомӯзӣ, некӣ натавон кард». Ин каломи муносиб, қабл аз ҳама, ба аҳли.....

ЧУ БАР ПЕШАЕ БОШАДАш ДАСТРАС...

Воқеан, фаъолияти ибратангез ва пайроҳаи зиндагӣ, талошу муборизаи ислоҳотхоҳони мактабу маорифи тоҷик, саромадони адабиёти муосири миллӣ ва матбуоти тоҷик аз Аҳмади Дониш то устодони суханвар - Садриддин Айнӣ ва Сотим Улуғзода далолат менамояд, ки такомули маънавиёти инсон,

ГАНҶИ БЕПОЁНИ МО

  Ватан, миллат ва забон се рукни муқаддасе ҳастанд, ки кулли афроди соҳибназари гетӣ онҳоро гиромӣ медоранд ва ҳамвора баҳри рушду такомулашон бедареғ саъю талош мекунанд. Забони тоҷикӣ дар давлати соҳибистиқлоли мо – Тоҷикистон расман мақоми давлатиро соҳиб аст ва аз унсурҳои

АНДЕШАҲОИ ФАЛСАФАИ ШАРҚИВУ ҒАРБӢ


ҲАМКЕШИ ОФТОБ


САЙРИ ИШҚ


Омӯзгор


«ҚОБУСНОМА» СИПАРИ АХЛОҚИИ МОСТ

Адабиёти тавонманд ва пуршукўҳи форсӣ-тоҷикӣ бузургтарин сарчашмаи ахлоқ аст, ки барои сохтани инсони комил ё бартар хидмат мекунад. Ҳар касе аз ин сарчашмаи хушкнашавандаи оби ҳаёт саршор мегардад, сайру сууди ў ба сўйи камолу ҷамол ба шоистагӣ суръат мегирад.

МОҲИЯТИ РАНГҲОИ ҶУНГИ ҶӮЁ


СОХТ ВА МУНДАРИҶАИ «ШАРҲИ РУБОИЁТ»-И ҶОМӢ

Асоси ҷаҳонбинии Ҷомиро назарияи файласуфи машҳури асрҳои XII-XIII, яке аз намояндагони бонуфузи тасаввуфи асримиёнагӣ – Ибни Арабӣ ҳисобидан мумкин аст. Ӯ таълим медод, ки моҳияти тамоми ашё ягона буда, он зуҳури Илоҳӣ мебошад...

ТАСВИРИ ШАХСИЯТИ ДОНИШ ДАР «ТАНБӮРИ ДИЛКАШ»-и ҲОДИЗОДА

...адабиётшинос М. Шакурӣ ишора карда мегӯяд: «Ӯ гӯё инсонро як муддат аз воқеаҳои пурталотуми замон ҷудо карда сайъ намудааст, ки ба ҳиссиёту ҳаяҷон ва фикру андешаҳои вай бештар диққат диҳад.»...

ТАВАҶҶУҲ

<h2 style="text-align:center">Обуна-2022</h2> <h2 style="text-align:center">Хонандагони азиз!</h2> <p><em><strong><span style="font-size:16px">Шумо чиро донистан мехоҳед:<br /> Истифодаи беҳтарин роҳу усули таълиму тадрис? <br /> Ташкили дарс бо роҳҳои инноватсионӣ?<br /> Такмили маҳорати касбӣ?<br /> Маводи хуби методӣ?...</span></strong></em></p>

ТАҚВИМДшСшЧшПшҶмШбЯш

Назарпурсӣ

Нигоҳи шумо:

-Маҷалла хуб, сомона хубтар;
-Барои ман фарқ надорад;
-Пурмуҳтавост, вале боз ҳам такмил мехоҳад;
-Бисёр хуб!

СОМОНАҲОИ РАСМӢ

Маҷаллаи "Маърифати омӯзгор"-и
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Суроға:
734024,ш.Душанбе,
кӯчаи Айнӣ-126
Телефон:
(+992 37) 225-82-39
Email:
m.omuzgor@mail.ru
Коркард: ОО "РАХОВАРД"